Kako će izgledati ljudi u budućnosti

Foto: blogspot.com

Neki naučnici smatraju da je čovjek prestao da evoluira, dok drugi smatraju da proces i dalje traje, ali mi to ne primjećujemo. Postoji i futurističko shvatanje evolucije gdje naučnici smatraju da će stvari ići u drugom pravcu, na primjer da će se ljudi integrisati sa mašinama, postati besmrtni i slično. Međutim, ono što je sigurno da će se nešto sigurno mijenjati. Ovo su značajna predviđanja naučnika o tome kako će ljudi evoluirati u budućnosti:

1) Nestaće genetske razlike između ljudi
S obzirom na porast broja imigranata, razvoj saobraćaja i povećan broj putovanja iz zemlje u zemlju ljudi su sve manje izolovani jedni od drugih. To dovodi do miješanja između rasa i ljudi iz različitih regiona svijeta. Predviđa se da će na kraju to dovesti do nestajanja genetskih razlika između ljudi, ili će one biti manje vidljive.

2) Oslabljeni imuni sistem
Ljudi u budućnosti će biti više osjetljivi na bolesti i viruse. S obzirom na sve veći broj lijekova koje pijemo od malena, slabi prirodna otpornost organizma da se bori protiv virusa. Nekada je smrtnost ljudi bila mnogo veća, i samo oni sa jakim imunitetom su preživljavali. To je dovodilo do toga da njihovi potomci budu otporniji. Međutim, sada je proces obrnut i zbog toga se predviđa da će ljudi u budućnosti imati lošiji imuni sistem. Neki naučnici smatraju da bi određene funkcije organizma totalno prestale da postoje i bile zamijenjene ijlekovima, na primer lučenje hormona.

3) Gubitak dlaka
Proces smanjenja dlakavosti, koji je kod ljudi prisutan oduvijek, će se nastaviti i u budućnosti. Dlake nam više nisu potrebne radi zaštite od hladnoće ili bakterija. Istovremeno mnogi ljudi sebe podvrgavaju tretmanima uklanjanja dlaka. Zbog toga se i predviđa da će ljudska bića u dalekoj budućnosti biti bez dlaka.

4) Izmjene mozga
Mozak je bitan čovečji organ, koji će zbog napretka tehnologije može da pretrpi ogromne promjene. Ne govorimo o ubacivanju čipova u mozak, već o gubitku određenih funkcija. Već je poznato da nas tehnologija zaglupljuje. U budućnosti će određene funkcije mozga preuzeti tehnološki uređaji. Na primjer, neće biti potrebe da pamtimo bilo šta, jer sve što želimo se može nalaziti na Internetu, hard disku ili slično.

5) Manji zubi
Zubi su organ koji se najmanje prilagodio novim uslovima života. Ako ih ne peremo redovno, brzo se kvare. Umnjaci već postaju suvišni jer nam se veličina vilice smanjuje. U poslednih 100 000 godina, naši zubi su postali duplo manji. Pretpostavlja se da će se trend nastaviti i u narednim vijekovima i da će oni biti sve manji i manji.

6) Genetski inženjering
Kako se tehnologija i medicina budu razvijali, nastaće nove tehnike liječenja koje možda budu uključivale direktno miješanje gena. Današnja manipulacija genima takozvani GMO, genetski modifikovana hrana je u svrhu ostvarivanja profita na uštrb zdravlja i nije dovoljno ispitana, ali očekuje se da će se to izmijeniti u budućnosti. Na primjer, roditelji će moći, prije rođenja da izaberu kakvo će dijete željeti, ako to dozvole etička pravila. Ljudi će moći da uzgajaju svoje organe i čuvaju ih za crne dane i slično.

7) Atrofija mišića
Sa napretkom tehnologije prestaje potreba za fizičkim radom. Svi takvi poslovi biće zamijenjeni robotima, a ljudi će se baviti isključivo mentalnim aktivnostima. To na kraju može uzrokovati i smanjenje mišićne mase. Studije već pokazuju da smo mi slabiji od svojih predaka.

Priredio: Nikola Đurović
Izvor: daliznate.com

Leave a Reply