Grčka

Osnovni problemi Grčke trenutno nestaju iza aktualnih udarnih naslova, koja se tiču ili suočavanja sa teškim pregovorima u Briselu ili sa političkom situacijom u Atini. Pritom je stvar vrlo jednostavna. Grčka je decenijama unazad najvećim dijelom svoj državni budžet finansirala kreditima.

Opterećenje budžeta kamatnom stopom i otplate dugova su vremenom postajale toliko visoke da su povjerioci zaključili da dug Grčke uskoro više neće biti u mogućnosti da se vraća.

Računali su na skorašnji bankrot Grčke, pa su obustavili davanje istih.

Ukoliko ne bude više kredita, postoje dva načina da se premosti jaz u finansijama, a to su da se, ili smanji potrošnja ili povećaju prihodi. Oba su od danas do sjutra i naprije zahtijevaju od vlade da spozna koliko je ozbiljnih grešaka napravila u prošlosti. Drugo, ona zahtijeva mnogo upornosti da bi se posljedice, naime, viši porezi kao i niže cijene državnih usluga izglasali.

Da bi se grčkoj vladi dalo potrebno vrijeme za pokretanje političkih reformi, međunarodni donatori su Grčkoj dali na raspolaganje veoma velike sume novca po povoljnim uslovima. Oni, naravno, ne očekuju samo da se otplate samo kamate i svoji krediti, već i da ovim privremenim finansiranjem postignu da Grčka na duže staze, njihove račune dovede u ravnotežu. Povjerioci su stoga zajedno sa grčkom vladom radili na programu povećanja državnih prihoda, kao i smanjenja rashoda.

Po mišljenju povjerilaca, jer je Njemačka u prvom planu, to ne bi trebalo da bude tako teško. Kao što se sada ispostavlja, veliki dio grčkog stanovništva, a naročito imućni, uopšte ne plaćaju poreze ili nešto sasvim minimalno. Ali kakvi su trenutni izgledi, nije tako jednostavno ukinuti ovaj sistem.

Od nove ljevičarske vlade se moglo očekivati da osude loše upravljanje prethodne dvije tradicionalne partije, uklone ih i konačno krenu novim pravcem. Umjesto toga, povjerioci su izvrijeđani, ovdje posebno Njemačka i kancelarka Merkel, oni koji poriču, kao i oni koji imaju razumijevanja za tešku situaciju u Grčkoj. Jednostavno odbijaju da servisiraju kredite i odbacuju reforme koje Grcima neće pomoći. Očigledno je to još jedan dug put.

Ulrich Kalbitzer

Leave a Reply