Grad koji leži na više od 50 vulkana

Ovi vulkani su odgovorni za oko 90 erupcija u posljednjih 90.000 godina, a niko sa sigurnošću ne može reći kada će se desiti sljedeća. Grad je doslovno hot spot za vruću magmu koja se nalazi ispod površine Zemlje. Svakih nekoliko stotina ili hiljada godina ova magma pronađe svoj put prema površini te u procesu kreira novi stožac, krater ili lagunu na teritoriji Ouklenda. Posljednji put kada se to dogodilo, prije oko 600 godina, uništeno je cijelo maorsko naselje a vulkan je ostavio iza sebe 6 km široko ostrvo Rangitoto.

Oukland je jedini grad na svijetu izgrađena na bazaltnom vulkanskom području koje je još uvijek aktivno. Ako se erupcija dogodi, a sve upućuje na to da hoće, posljedice će biti katastrofalne.

Srećom, vulkani u Ouklanndu su mali u odnosu na većinu svjetskih vulkana. Ukupni volumen svih materijala iz ovih 50-ak vulkana bi bio ekvivalentan jednoj prosječnoj erupciji poput one koja se desila 1980. godine na Sv. Jeleni, u Vašhingtonu, SAD. Razlog zašto ova regija ima toliko (manjih) vulkana je zbog monogenetičkog vulkanskog polja, što znači da se svaka erupcija dogodi na novoj lokaciji, umjesto da se aktivira neki od postojećih vulkana. Zbog toga je i nemoguće predvidjeti gdje će se desiti sljedeća. Da stvari budu gore, magma se kreće kroz zemljinu koru jako brzo (oko 5 kilometara na sat), što ostavlja vrlo malo vremena za upozorenje i evakuaciju.

Izvor: pixelizam.com

Leave a Reply