Grad ispod stijena

Setenil leži duž kanjona Rio Trejo, s kojim je razvio fascinantnu simbiozu. Mještani koriste stijene kao zidove, te izgrađuju svoja prebivališta oko, iznad i ispod njih. Na taj način prirodni oblici klanca ostaju sačuvani, a uticaj na okoliš se smanjuje na minimum.

Setenil-de-las-Bodegas-2

Jedan od najfascinantnijih dijelova grada je velika stijena koja prekriva cijeli blok bijelih kuća, a koja pruža prirodno hlađenje tokom toplih ljeta. Iznad stijene se nalazi još kuća, tako da grad ima slojeve domova odvojenih prirodnim stijenama.

Setenil-de-las-Bodegas-3

Iako ima samo oko 3000 stanovnika, Setenil de Las Bodegas je odigrao važnu ulogu u istoriji Španije. Postoje zapis o ljudima koji su ovdje živjeli još prije 2000 godina kada su lokaciju zauzeli Rimljani.

Setenil-de-las-Bodegas-5

Iako je već od davnina naseljen, Setenil de Las Bodegas se nije razvio sve do 12. stoljeća kada su ga zauzeli Mauri koji su koristili litice kao prirodnu zaštitu da utvrde grad.

Setenil-de-las-Bodegas-8

Tokom hrišćanske rekonkviste Mauri su uspješno branili grad od više španjolskih napada. Prema nekim prevodima, Mauri su se uspješno odbranili šest puta, a tek su tokom sedmog napada izgubili ovaj jedinstveni grad.

Izvor: pixelizam.com
Foto: wikimedia.org

Leave a Reply