Države EU će 2070. činiti samo četiri odsto svjetske populacije

Građani država EU će 2070. godine, zbog niske stope nataliteta, činiti samo četiri odsto svjetske populacije i biće ih osam puta manje u odnosu na stanovništvo Afrike, navedeno je u prvom izvještaju Evropske komisije o demografskim promjenama.

„Pandemija virusa kovid 19 pokazala je ranjivost evropske populacije koja stari”, piše u izvještaju EK, prenosi Tanjug.

Evropska komisija podsjeća da je 1960. godine stanovništvo 27 država koje su sada članice EU, činilo oko 12 odsto svjetske populacije i da je taj procenat opao na sadašnjih šest odsto.

Stanovništvo Evrope stari, a kako je navedeno, nijedna oblast na tom kontinentu ne bilježi stopu nataliteta od barem 2,1, što je potrebno za konstantno održavanje broja stanovnika.

Pojedini regioni čak bilježe stopu manju od 1,25 – poput sjeverozapada Pirinejskog poluostrva, jugoistoka Italije i njenog ostrva Sardinije, kao i u pojedinim djelovima Grčke.

U izvještaju piše da je prosječna starost porodilja povećana od 2001. do 2018. godine sa 29 na 30,8 godina života.

Procjenjuje se da će 2070. godine prosječan životni vijek muškaraca rođenih u EU biti 86,1, u poređenju sa sadašnjim 78,2, a prosječna životna dob žena trebalo bi da sa 83,7 poraste na 90,3.

politika.rs

Leave a Reply