Bečić poziva : Uz kompromis do reformi i u tužilaštvu

Poziv na dijalog: Bečić

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Aleksa Bečić, saopštio je da je potrebno tragati za balansom i kompromisom kako bi se sprovela izmjena tužilačkih zakona.

“S jedne strane sam uvjeren da, ako eliminišemo isključivosti i ako zaista Želimo da idemo ka rješenju, da u parlamentarnoj većini i u saradnji sa Vladom koja vodi pregovore sa EU, možemo doći do onih rješenja koje obezbjeđuju reforme u oblasti tužilaštva. S druge strane, ne zaustavljajući proces evropskih integracija, već stvaraju potrebe da ih ubrzamo”, kazao je Bečić, nakon Premijerskog sata na Cetinju.

Dodao je da je potreba nove vlasti odlična saradnja sa međunarodnim partnerima, ali i ubrzanje evropskog puta i traganje za održivim rješenjima.

“Da bi ubrzali evropske intergracije moramo sprovesti neophodne reforme u oblasti tužilaštva. Kao čovjek dijaloga, kao čovjek koji razvija mostove saradnje pozivam na dijalog, jer nijedna isključivost nije dobra, a pogotvo ne u politici”, istakao je Aleksa Bečić.

Leave a Reply