Šverc cigareta koštao budžet 3.800.000 eura

Nikšićanin Miladin Pejović (50), Božidar Doderović(28) i Vojin Perunović (36) su zajedno sa sugrađaninom Jovanom Mikovićem koji je u bjekstvu prema optužnici Specijalnog tužilaštva krajem prošle godine iz Luke Bar koristeći lažnu dokumentaciju prošvercovali 4.545 paketa cigareta kojim je državni budzet oštećen za 3.800.000 eura. Viši sud je prihvatio dokaze Specijalnog tužilaštva u ovom slučaju i potvrdio optužnicu protiv Pejovića, Doderovića i Perunovića, piše Pobjeda.

OPTUŽNICA

Specijalno tužilaštv tereti Pejovića, Doderovića i Perunovića da su zajedno sa okrivljenim Jovanom Mikovićem u drugoj polovin 2019. godine postali pripadnici kriminalne organizacije koju je formirala za sada nepoznata osoba radi šverca cigareta. Prema optužnici koju je potpisao tužilac Saša Čađenović, ova kriminalna organizacija djelovala je po prethodno utvrđenom planu i jasno utvrđenim ulogama prema kojima su cigarete krijumčarene iz Slobodne carinske zone Bar, a sve radi stavljanja u promet na ilegalno tržište.

Istražitelji su došli do dokaza kako su ovi optuženi u novembu i decembru prošle godine prenosili neocarinjenu akciznu robu cigarete preko carinske linije izbjegavajući mjere carinskog nadzora.

“Prikrivali su, rasturali i prodavali neocarinjenu akciznu robu inostranog porijekla na koju nijesu bili plaćeni pripadajući porezi, carina i druge dadžbine”, precizirano je u optužnici.

VRBOVANJE

Posao šverca akcizne robe u konkretnom slučaju otpočeo je kada je Pejović prihvatio ponudu Mikovića i stavio mu na raspolaganje vozače i kamione svoje kompanije LP Trans DOO Nikšić za prenos cigareta preko carinske linije izbjegavajući mjere carinskog nadzora. Pejović je angažovao Doderovića da vozi vučno vozilo ,,Daimier Astros“ sa nikšićkm oznakama (NK CM 380) dok je Miković obezbijedio jedno vučno i dva priključna vozila.

Kako Doderović nije mogao sam upravljati sa oba vozila on je angažovao Perunovića da vozi drugi šleper.

“Doderović i Perunović su 28. novembra prošle godine u prisustvu carinskih službenika u šlepere utovarili 1.020 paketa cigareta ,,Ashima Luxory Size“ iz skladišta „Hladnjača” u kontejner na koji je stavljena carinska plomba. Dva dana kasnije, 30. novembra oni su takođe u prisustvu carisnkih službenika utovarili 1.400 paketa cigareta marke ,,Mac“ iz skladišta „Hladnjača” u konntejner na koji je stavljena carinska plomba”, navodi se u optužnici.

Po istom scenariju, Doderović i Perunović su 10. decembra prošle godine utovarili 1.014 paketa cigareta različitih marki, a četiri dana kasnije još 1.020 paketa, takođe, različitih marki.

LAŽNE ISPRAVE

Doderović i Perunović su prilikom izlaska iz slobodne carinske zone carinicima predavali lažne isprave koje je navodno izdala kompanija ,,Port ofAdria” i potvrde o uskladištenju prema kojima su kontejneri sa cigaretama smješteni u kontejnerkom terminalu kompanije ,,Port of Adria“.

Umjesto da cigarete uskladište u kontejnerski terminal kompanije ,,Port of Adria“, Perunović i Doderović su cigarete transportovali u magacin u Baru, koji je prethodno u cilju realizacije kriminalnog plana zakupio Miković. Optuženi su dalje cigarete iz magacina u Baru rasturali na sivo tržište Crne Gore. Ova grupa je razotkrivena 18. decembra prošle godine, kada je policija primijetila da su kontejneri prazni i bez plombi.

Miković će odgovarati u odvojenom postupku

Ime Jovana Mikovića se za sada nije našlo na optužnici Specijalnog tužilaštva, koje će podići optužbu protiv njega u odvojenom postupku, saznaje Pobjeda.

Miković, koji je trenutno nedostupan crnogorskim organima gonjenja je u februaru 2019. godine osnovao firmu „Rojal kompani“ radi prikrivanja višemilionskog šverca cigareta.

Pobjeda; cdm.me

Leave a Reply