Satanak: Potrebna bolja povezanost opština i Ministarstva poljoprivrede

Sa sastanka predstavnika Ministarstva i lokalnih samouprava
(Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, načelnik Direkcije za stočarstvo Ranko Bogavac, državni sekretari Krsto Rađenović, Andrija Delić i Salih Đonbalaj i savjetnica za maslinarstvo Dubravka Radulović, sastali su se sa 25 predstavnika lokalnih samouprava iz 15 opština, a u cilju poboljšanje saradnje između Ministarstva i lokalnih samouprava.
Predstavnici Ministarstva istakli su potrebu za aktivnijim uključivanjem poljoprivrednih savjetnika u opštinama u implementaciji mjera agrarne politike.
„Predstavnici lokalnih samouprava su pružili kratak pregled opštinskih agrobudžeta i razgovarali o modelima razmjene podataka između Ministarstva i lokalnih samouprava. Poseban naglasak stavljen je na poboljšanje elektronske povezanosti između Ministarstva i lokalnih samouprava kako bi se bolje informisali poljoprivrednici o mjerama agrobudžeta i javnim pozivima. Jedna od tema bila je ucrtavanje površina radi ostvarivanja prava na premiju za livade i pašnjake. Takođe, razgovarano je i o problemima koji se tiču izdavanja urbanističko tehničkih uslova, a u vezi sa mjerom IPARD 7 (Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja)“, navode u saopštenju.
Ministarstvo je pozvalo lokalne samouprave da češće i u većem obimu iznose svoje inicijative u kreiranju agrobudžetskih mjera i drugih aktivnosti. Sastanak se smatra inicijalnim korakom ka uspostavljanju buduće i kontinuirane saradnje između lokalnih samouprava i Ministarstva.

Izvor:RTCG

Leave a Reply