Darinka Petrović – žena koja je Crnoj Gori pokazala svijet

Dolaskom Darinke Kvekić na Cetinje gdje postaje prva knjaginja Crne Gore, stvari su se bespovratno promijenile