Naslovna Feljton SA PUTA KOJIM SE RIJETKO IDE: ZAPIS IZ BISTRICE BJELOPOLJSKE

SA PUTA KOJIM SE RIJETKO IDE: ZAPIS IZ BISTRICE BJELOPOLJSKE

Sa puta kojim se rijetko ide: zapis iz Bistrice bjelopoljske (3) – Od Savina...

Priču za sebe i svojevrsnu istoriju predstavljaju imena sedamnaest sela koja okružuju mjesni centar, a ovdjue se nalazi i jedna od najstarijih osnovnih škola...

Sa puta kojim se rijetko ide: zapis iz Bistrice bjelopoljske (4) – Čuvale ga...

Zahvaljujući Aniki Skovran, tek šezdesetih godina prošlog vijeka svijet je doznao kakvo kulturno i duhovno blago krije manastir Podvrh Donji spratovi starog čardaka u Bistrici...

Sa puta kojim se rijetko ide: zapis iz Bistrice bjelopoljske (5) – Bogomolja iza...

Ikoniostas manastira Podvrh i „Divoševo jevanđelje“ pronađeno u ovoj svetinji zadivili su svijet na velikoj izložbi o umjetnosti na tlu Jugoslavije, organizovanoj u Parizu...

Sa puta kojim se rijetko ide: zapis iz Bistrice bjelopoljske (6) – Ostala mu...

Sada se vodi velika polemika da li treba skinuti zaštitni „oklop“ sa manastira Podvrh kako bi se konačno ukazala i sva njegova spoljašnja ljepota Po...

Sa puta kojim se rijetko ide: zapis iz Bistrice bjelopoljske (7) – Ni Postojna...

Iako još nije sasvim istražena, već sada je nesumnjivo da je pećina u Đalovića klisuri najveće speleološko čudo na prostorima nekadašnje Jugoslavije, a možda...