Uredništvo

Predsjednik Savjeta: Rodoljub Ćorić
Glavni i odgovorni urednik: Mirko Rakočević
Redakcija: Gorica Radenović, Ivan Vidaković, Veselin Baltić, Ksenija
Ćorić, Slađan Minić
Tehnički urednik: Vladan Šarac
Urednik fotografije: Branko Glišović