000000000009.Sa sahrane Radulovia u Podvrhu nekoliko mjeseci poslije pogibije